Home HOA NIÊN ĐƯỜNG TRẦN CHIA LY MÂY LANG THANG


                           

        Tâm t́nh :

Chim ơi cho nhn gi !

Nhng gói ghém tâm t́nh:

' Anh yêu ch phương n

Em hoài hoài thương ḿnh...'

 

        

tranh Lê Đ́nh Sinh

 

Copyright © 2010

All Rights Reserved

July 22,2010