Home HOA NIÊN ĐƯỜNG TRẦN CHIA LY MÂY LANG THANG


Nguyện

(Việt-Cường Yên Bái 78)

 

Thê nhi mong nhớ từng giây

Phụ chờ, mẫu ngóng đêm ngày ngẩn ngơ

Du nhân cuồng dại với thơ!

Suy tư ray rứt dần mờ tâm linh

Nguyệt niên đăng trí quên ḿnh

Rời xa khao khát ân t́nh gió mây

Đông về buốt giá đôi tay

Xác xơ vất vuởng héo gầy tuổi xuân

Bao nhiêu sỏi đá đường trần

Bấy nhiêu căm phẫn ngàn lần khắc ghi.

 

Copyright © 2010

All Rights Reserved

July 22,2010