Home HOA NIN ĐƯỜNG TRẦN CHIA LY MY LANG THANG


Mưa đầu ma

 

Trời buồn trời đổ mưa ro

Người buồn chỉ biết nghẹn ngo thế thi!

Gi khuya thổn thức đầy vơi

Bốn ma t ti tiếng cười lạc xa

Mười mấy con trăng đ qua

Canh trường nức nở lệ nho mắt mi

Nhớ nhung sầu vọng r rời

Thời gian giầy xo hoa tươi phai tn

My m xin hy mau tan

Để bầu trời lại chứa chan nh hồng .

 

Copyright 2010

All Rights Reserved

July 22,2010