Home HOA NIÊN ĐƯỜNG TRẦN CHIA LY MÂY LANG THANG


 

Mưa  chiều

(Yên Bái 77)

 

Buồn nào hơn mưa chiều

Cuộc đời ôi cô liêu!

Chim rừng không muốn hót

Cảnh vật quá tiêu điều...

 

****

Thời gian như ngừng trôi

Ai nấy đều bồi hồi

Mong chờ tia sáng tới

Cho đời được thảnh thơi...

 

Copyright © 2010

All Rights Reserved

July 22,2010