Home HOA NIÊN ĐƯỜNG TRẦN CHIA LY MÂY LANG THANG


Vào đông

(Yên Bái 1979)

 

Tôi có duyên chi với chuyện buồn?

Mà sao cứ bám lấy tôi luôn?

Những khi chiều xuống sầu rơi lệ

Thân phận bọt bèo phải nổi trôi

 

***

Gió rét đêm đông thấm lạnh ḷng

Tim càng bấn loạn, dạ càng mong

Cô đơn ray rứt nơi rừng thẳm!

Mong sớm trở về con ngóng trông.

 

 

Copyright © 2010

All Rights Reserved

July 22,2010