Home HOA NIN ĐƯỜNG TRẦN CHIA LY MY LANG THANG


Chỉ cn hương gi

 

( Đồi Gi H, Trại Long Giao 1975)

Anh ở trn Đồi Gi H

Em đứng dưới Thung Lũng Hồng

Tim ta ho chung nhịp

Mu ta chung một dng...

D chn đồi đỉnh ni

Đều chung một ước mong

Yu nhau tnh ta cao hơn ni

Nhớ nhau tnh trn Thung Lũng Hồng

 

***

Nay ngăn ta v Gi H v cch nhau bởi Lũng Hồng

Đứng trn đồi nhn sang thung lũng

Nhớ nhung chi lắm lệ tun tro !

Qua bao kht vọng cng nhung nhớ !

Xoa dịu hồn thơ bớt nghẹn ngo ...

 

Copyright 2010

All Rights Reserved

June 17,2010