Home HOA NIN ĐƯỜNG TRẦN CHIA LY MY LANG THANG


Trả lời

(Sau ngy gẫy sng... 30/4/75)

 

Bạn đ hỏi ti sao ủ sầu

t khi cười ni sống chiều su

Khng ham vui th tm yn tĩnh

Thơ thẩn một mnh dạ để đu?

 

***

Nhn ng my bay phủ kn trời

Nhn cnh hoa a lc tn rơi

Nhn chim lẻ bạn bay v định...

Cảnh đ người đy cũng thế thi

 

***

Bạn hỡi ! Xin đừng hỏi nữa chi

Đau lng nhau lắm chẳng vui g

Mỗi người mỗi cảnh u duyn số

Sướng, khổ, hn, sang bởi vận th...

   

Copyright 2010

All Rights Reserved

June 17,2010