Home HOA NIÊN ĐƯỜNG TRẦN CHIA LY MÂY LANG THANG


Nỗi Ḷng

 

Không sao nói hết nỗi ḷng

Ngày đêm nhung nhớ ước mong chóng về

Cho anh được sống trong mê

Cho anh giây phút thoả thê cuộc t́nh,

Nằm nghe em kể chuyện ḿnh:

"Ngày xưa hai đứa 'dập d́nh' với nhau "

Bây giờ mới thấy thương đau

Bao nhiêu xa cách dạ sầu bấy nhiêu...!!!

 

 

Hoài vọng, tranh Lê Đ́nh Sinh

Copyright © 2010

All Rights Reserved

June 17,2010