Home HOA NIÊN ĐƯỜNG TRẦN CHIA LY MÂY LANG THANG     


Năm Tháng Chia Xa

(Thời gian lao tù CS)

 

 

Năm tháng phai tàn năm tháng trôi

Sương rừng gió núi lạnh thân côi

Lào Kai, Yên Bái mù xa thẳm

Thương nhớ em và thương thế thôi...!!

 

Copyright © 2010

All Rights Reserved

June 17,2010