Home HOA NIÊN ĐƯỜNG TRẦN CHIA LY MÂY LANG THANG

 


 

Muốn

 

Tôi muốn làm người say

Bẵng quên năm, tháng, ngày…

Đời dẫy đầy dối trá

T́m vui trong men cay!

 

***

Tôi muốn làm người điên

Bẵng quên bao ưu phiền

Chẳng vẩn mùi tục lụy

Bên giấc ngủ b́nh yên!

 

***

 

Tôi muốn làm người mù

Bóng tối là thiên thu

Cho tôi không c̣n thấy

Nhởn nhơ bóng kẻ thù…

 

***

T́m  điên bên cạnh chuỗi cười

Say trong cơn mộng, t́nh người ngả nghiêng !

Sa mù tăm tối triền miên

Gừng cay, mật đắng cho quên cuộc đời ...!

 

 

           Click here for  CHIA LY

 

Copyright © 2010

All Rights Reserved

May 17,2010