Home HOA NIÊN ĐƯỜNG TRẦN CHIA LY MÂY LANG THANG

 


 

Kỷ niệm c̣n lại

 

Em đến ôi chao thật nhẹ nhàng

Hương thơm ngào ngạt quyện không gian

Để anh chết đuối trong ḍng mắt

Em hỡi em, người yêu Thu An

 

***

Anh đă hôn và hôn đắm say

Tim anh giao động hồn ngất ngây

Làn da ngà ngọc môi mọng chín

Trọn vẹn trao nhau t́nh rất đầy!

 

                      E  thn

                               

                                                                            

                                               tranh  Lê Đ́nh Sinh

 

 

Copyright © 2010

All Rights Reserved

May 17,2010