Home HOA NIÊN ĐƯỜNG TRẦN CHIA LY MÂY LANG THANG

 


 

Hoa Sầu Đông

(Chuyện t́nh Ngọc Giao Đà Lạt)

 

 

Ngày xưa chung sách chung trường

Sáng chiều hai buổi bên đường có nhau

Ngây thơ hứa chuyện 'Trầu Cau':

"Thuyền t́nh cập bến mộng đầu đẹp đôi

Cho dù vật đổi sao dời

Yêu thương trọn vẹn đời đời nghe không...

Em chỉ lên cây Sầu Đông :

"Xin cây chứng giám cho ḷng thuỷ chung"

Rồi suốt ba năm học cùng

Em vào Sư Phạm  ước mong đạt thành

Hẩm hiu dành sẵn riêng anh

Chuyện t́nh ta đă mỏng manh nữa rồi!

Bỗng tin sét đánh ngang trời

Mẹ em chấp nhận một người giầu sang

Người ta Bác Sĩ danh vang!

T́nh thơ ai nỡ dứt ngang chuyện ḿnh?

Những lời thề nguyện trung-trinh

Cuốn theo chiều gió nên t́nh đắng cay!

Ai vui duyên mới đắm say?

Để riêng ai đó tháng ngày đơn côi

T́nh đầu mộng đă tan rồi

Hoa Sầu Đông rụng tả tơi lối về!

Bởi xưa chứng giám lời thề

Nay hoa hờn dỗi trách chê người trần

‘Th́ thôi tóc ấy phù vân

Th́ thôi lệ ấy c̣n ngần dáng sương...’ (*)

 

 

 

 

                                         * Thơ Phạm Thiên Thư

 

 

Copyright © 2010

All Rights Reserved

May 17,2010