GOOD BYE VIETNAM 75

       

"SÀI G̉N ƠI, VIỆT NAM ƠI XIN TỪ BIỆT!"

                     
 

      Tác-Giả:  

                 Nguyễn Thị Hưng-Yên

Home
Sau Cuộc Chiến
GIĂ TỪ SÀIG̉N !
MÙA XUÂN ĐĂ MẤT
HAI BÀ TRƯNG
THÁNG TƯ ĐEN
ÔNG NGOẠI CỦA BÉ
TẤMH̀NH KỶ NIỆM
VUI NGÀY HỘI-NGỘ
CÂU CHUYỆN HÈ

                       hay là    Dzung Judy Adkins

          

                       Sinh từ miền Bắc, Việt Nam 

                         Lớn lên trong miền Nam

          Vượt biên bằng thuyền tới Mă Lai năm 1980

                Qua Mỹ, và lập gia đ́nh năm 1986             

               Hiện tại sinh sống ớ California,  

                                                                                        USA.

                     Bài viết đầu tiên nhân dịp sinh-nhật-mẹ, vào năm Mẹ 91 tuổi.

                       Từ dạo đó, viết lách đă trở nên một cần thiết, không thể thiếu. 

 

"SÀI G̉N ƠI, VIỆT NAM ƠI XIN TỪ BIỆT!" là một tuyển tập những đoản văn của tác giả.

Nó cũng c̣n là một cuộc hành tŕnh riêng tư, ngược ḍng thời gian viếng thăm những ngơ

ngách của kư ức, ghi chép một vài nét buồn

vui, đậm nhạt, tỏ mờ, hư áo.

 

V́ đây là Tự -Truyện, bài viết chỉ nằm gọn trong cái khuôn viên hạn hẹp của tầm nhăn qua

ḿnh, cho nên trong chuyện kể, nếu có sư nào trùng hợp, th́ chỉ là hoàn toàn  một sự ngẫu \

nhiên, ngoài ư muốn của Tác giả .

    

    ***JDA***

Copyright © 2010

All Rights Reserved

January 27,2010